โรงเรียนในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ในวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. โรงเรียนในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2565 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเชียว