เกณฑ์การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนภูเขียว