เกณฑ์การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ) ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนภูเขียว