เกณฑ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนภูเขียว