เกณฑ์การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนภูเขียว