เกณฑ์การแข่งขันครอสเวิร์ด สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนภูเขียว