เกณฑ์การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (Esports) สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ  โรงเรียนภูเขียว