การประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง 19 กันยายน 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง และคณะผู้บริหารโรงเรียนภูเขียวร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ ของสหวิทยาเขตตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว