การประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง 21 กรกฏาคม 2565